OPLEIDINGEN

Wil je je als paardencoach met reeds ervaring in het werken met kinderen specialiseren in het werken met kinderen met leerproblemen? Drie tot vier keer per jaar wordt de opleiding tot ANDERS LEREN MET PAARDEN-coach gegeven op de locatie in Driebergen.

ANDERS LEREN MET PAARDEN is een methode waarbij kinderen van de basisschool vanaf groep 4 met paarden worden gecoacht. Door de lesstof aan te pakken volgens hun eigen leerstijl - visueel/kinesthetisch in plaats van auditief - ontdekken ze dat ze wel degelijk kunnen leren. Schoolresultaten verbeteren, zelfvertrouwen wordt vergroot en kinderen gaan weer met meer plezier naar school.

Kijk voor alle informatie en recente opleidingsdata op ANDERS LEREN MET PAARDEN

top